Drzwi przeciwpożarowe, czym się charakteryzują

Ochrona PPOŻ to bardzo rozbudowany system mający na celu nie tylko zapobieganie pożarom, ale również ograniczenie ich rozprzestrzeniania. Objęty jest szeregiem norm prawnych, które muszą spełniać urządzenia. Kojarzymy gaśnice, hydranty itp., ale rzadko mamy świadomość, że takim urządzeniem są też drzwi PPOŻ i to z nich, choć często nieświadomie korzystamy najczęściej. 

Gdzie montowane są drzwi PPOŻ

W budownictwie użyteczności publicznej bardzo rygorystycznie przestrzegane są przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zatem tego typu drzwi spotkamy niemal w każdym urzędzie, szpitalu, szkole i innych miejscach dostępnych dla większego skupiska ludzi np. obiektach handlowych, teatrach czy halach produkcyjnych. Drzwi przeciwpożarowe montowane są również w hotelach i budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Coraz częściej pojawiają się również w domach jednorodzinnych oddzielając kotłownie od pozostałej części budynku. 

Jak zbudowane są drzwi przeciwpożarowe

Najczęściej stosowanym materiałem w produkcji drzwi PPOŻ są aluminium, stal i drewno połączone z odpowiednim wypełnieniem np. wełną skalną, płytą ognioodporną, specjalną szybą. Aby drzwi spełniały swoje przeznaczenie muszą być nie tylko zbudowane z odpowiednich materiałów ale również muszą posiadać odpowiednie wyposażenie: uszczelki pęczniejące pod wpływem ciepła, zamek zapadkowo-ryglowy, samozamykacz lub zawias sprężynowy, oraz atestowaną pod kątem ppoż klamkę i wkładkę. W niektórych przypadkach wymagane jest zastosowanie dźwigni antypanicznej. Dla uzyskania parametru dymoszczelności drzwi powinny mieć dodatkowo uszczelkę progową.  

Klasyfikacja drzwi ognioodpornych

Trzy litery i liczba, które świadczą o klasie drzwi stosowanych w ochronie przeciwpożarowej:

E – szczelność ogniowa

I – izolacja ogniowa

S – dymoszczelność

30, 60, 120 – czas wyrażony w minutach w którym drzwi mają właściwości przeciwpożarowe.

Drzwi PPOŻ powinny posiadać tabliczkę znamieniową oraz zgodne z przepisami oznakowanie.