Czyste Powietrze - jakie warunki musi spełniać stolarka

Program Czyste Powietrze to finansowe wsparcie rządowe, które ma na celu poprawę jakości powietrza przez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i zminimalizowanie strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Promuje on również odnawialne źródła energii. 

Kto może skorzystać z programu

Dedykowany jest do  osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Ważnym warunkiem jest też kryterium dochodowe, roczny dochód Wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł 


Czy każdą stolarkę dofinansuje program Czyste Powietrze?

Niestety nie. Zarówno drzwi zewnętrzne, bramy garażowe jaki i okna muszą spełniać warunek przenikalności cieplnej i być fabrycznie nowe.

Współczynniki te kształtują się następująco dla poszczególnych grup:

 • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)];
 • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]; 
 • drzwi zewnętrzne i bramy garażowe– 1,30 [W/(m2K)]    

Poziom dofinansowania w roku 2024 to 40% kosztu kwalifikowanego.

Dofinansowana jest wyłącznie wymiana stolarki istniejącej na nową, program nie obejmuje zakupu stolarki do nowych budynków.

Jakie dokumenty potrzebne są, aby uzyskać dofinansowanie na wymianę stolarki?

Podstawowymi dokumentami jakie są wymagane od Inwestorów są:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie
 • księga wieczysta 
 • zaświadczenie o dochodach
 • dokument potwierdzający zakup stolarki np. faktura, umowa na wykonanie produktu
 • potwierdzenie właściwości cieplnych  np. atest, charakterystyka produktu, oferta na produkt z wyszczególnionym współczynnikiem cieplnym
 W określonych przypadkach wymagane są również:
 • zgoda współwłaściciela na realizację przedsięwzięcia
 • zgoda współmałżonka
 • umowy z wykonawcami  

Wnioski rozpatrywane są przez wojewódzkie fundusze ochrony  środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla lokalizacji budynku w którym wymieniamy stolarkę. Możliwe są trzy formy wsparcia: dotacja, dotacja z prefinasowaniem oraz dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego.

Warto skorzystać z programu i zatrzymać ciepło w swoim domu.